ARAZİ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Gayrimenkul dünyasında kendine çok büyük bir pay edinen arazi geliştirme ve yatırım süreçleri

Bir yerin doğru bir şekilde seçilmesi, arazi geliştirme yöntemleri dahilinde olumlu sonuçlar elde edilebilmesi ve gelir kaynağının sorunsuz bir şekilde oluşturulabilmesi gibi süreçler barındırır. Aynı zamanda gayrimenkulde yer seçimi doğru yapıldığı taktirde; planı doğru bir şekilde oluşturulmuş ve altyapı olarak da her şeyiyle desteklenebilecek arsalar elde edilebilmesine olanak sağlar.

Yer seçimi araştırmasının hangi kapsamda olacağı tamamen oluşturulacak projenin hedefinin ne olduğuna, bu projenin gereksinimlerine ve alan araştırmalarının ne derece yeterlilikte olduğuyla alakalıdır.

Gayrimenkul yatırımları bilgi ve tecrübe ister

Sektörel araştırmalar, bilimsel veriler ve tecrübe ile başarıyı kaçınılmaz hale getiriyoruz.

Gayrimenkulde yer seçimi öncelikleri kısmını da şu maddelerle özetleyebilmemiz mümkündür;

Ön planlama yapılması, Projenin hedeflediği amaçların ve proje gerekliliklerinin açıklanması, Yer seçim kriterlerinin ne olduğunun açıklanması, Yerle alakalı veri toplama ve analiz süreçlerinin başlatılması, Potansiyel olacak arazilerin belirlenmesi süreci, Belirlenen araziler arasında en uygununun hangisinin olacağının seçilmesi, Aynı klasmandaki yerlerin de belirlenerek ek seçenek olarak incelenmesi, Tüm bu incelemeler doğrultusunda nihai yer seçiminin yapılması ve bu sonucun belgelenerek proje fizibilitesinin test edilmeye başlanması. Gayrimenkul Değerleme, Pazar Değeri veya Pazar Değeri dışındaki esaslara göre yapılır. Pazar, fiyat, maliyet ve değer kavramları, tüm değerlemelerin temelinde yer almaktadır. Değerleme açısından eşdeğer bir öneme sahip olan bir diğer unsursa, değerleme sonuçlarına nasıl ulaşıldığının anlaşılabilir şekilde ifade edilmesidir. Gayrimenkul değerleme sürecinde Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi’ nin (IVSC) yayınladığı Uluslararası Değerleme Standartlar çerçevesinde raporlama yapılmaktadır. Değere ulaşmak için üç farklı yaklaşım kullanılmaktadır. Uluslararası Değerleme Standartları kapsamındaki bu üç farklı değerleme yaklaşımı “Pazar Yaklaşımı”, “Gelir Yaklaşımı” ve “Maliyet Yaklaşımı” dır.

Değerlemede Önemli Unsurlar:

Sektörel veya Bölgesel Pazar ve Rekabet Analizinin Yapılması Şerefiye Çalışmalarının Yapılması Bütçe Analizi – Gelir / Gider Projeksiyonları ve Nakit Akışı Çalışmaları Yatırım Getirisi Hukuki Ve Fiziki Durum Tespitleri Konut, Ofis, Otel, Alışveriş Merkezi, Hastane, Yurt, Okul, Eğlence Kompleksi ya da Mix-Use Kullanımlı Projelere İlişkin Fizibilite Çalışmaları Gayrimenkulün, Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydalarının ve Gayrimenkul Projelerinin Değerlendirilmesi En İyi ve En Verimli Kullanım Çalışmaları

Gayrimenkul yatırım fırsatları, yatırım trendleri ve son haberleri size bildirelim

Aşağıdaki alana mail adresinizi yazıp göndererek son gelişmeleri size anında iletebiliriz.