Gelişen teknoloji her alanı etkilediği gibi gayrimenkul alanındaki yatırım proje danışmanlığında da önem arz ediyor. Sektör artık inovasyon içeren ve gelecek vaat eden fikirlerle ayakta kalmaktadır. Sektör içindeki rekabet ortamı ise yatırımcıların ve proje sahiplerinin daha orijinal ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymasına neden olmakta. Proje fikrinin ortaya atılmasından sonraki süreçler ise projenin hem fiziki