STRATEJİ PLANLAMA VE SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

Yeni proje önerileri ile kapsamlı pazar hakimiyetimiz ve her seviyedeki etki çevremizden faydalanırsınız.

Yatırımcının ihtiyacı olan alan için konum gereksinimlerinizi analiz eder, sizi doğru ortaklarla bir araya getirir ve proje planlamasını yönetiyoruz.

Konum uzmanlığımızın yanı sıra iş geliştiricileri, mülk sahipleri ve bireysel/tüzel yatırımcılarla en iyi ilişkilerimizden de yararlanırsınız.Proje geliştirmelerimizi sorunsuz bir şekilde yönetmek için sürece dahil olan herkes ile açık bir diyaloğa özel önem veriyoruz.

Gayrimenkul yatırımları bilgi ve tecrübe ister

Sektörel araştırmalar, bilimsel veriler ve tecrübe ile başarıyı kaçınılmaz hale getiriyoruz.

Başta geleceğin Uluslararası Lojistik, Turizm ve Enerji merkezi ''MERSİN'' olmak üzere Ulusal anlamda kazandıran yatırım fırsatları için değerli yatımcılarımıza partnerlik yapıyoruz.

Gayrimenkule yatırım hangi amaçla yapılırsa yapılsın; fayda-maliyet analizi ile arazi seçiminde başlayan kararlar, yatırımın çeşidi ve yatırımın süreci ile birlikte ele alınıp irdelenmelidir. Bu analizler ile değişen dış faktörler ve risk unsurları birlikte incelenir, yatırımın türüne bağlı olarak yatırım süreci içindeki öngörüler uzmanlarca yapılır. Her bir kıymetin içinde bulunduğu tehditler belirlenir. Hali hazırdaki önlemlerin, bu tehditler altındaki etkilenme değerlendirmeleri yapılır. Zaman faktörüne bağlı olarak gayrimenkul üretim süreci, yapının kendi değerindeki artış ve/veya azalışlar ile dış faktörlere bağlı etkilenmeler yüzdeler ile ifade edilmeye çalışılır. Proje üretecek yatırımcının arsayı satın alması veya arsa sahibi ile bir anlaşmaya varması durumunda elde edeceği avantajlar ve gelirlerin irdelenmesi, herhangi bir inşaat yatırımından ziyade geliştirilmiş bir mülk için yatırım yapılması durumunda ise arz ve talep durumuna ilişkin verilerin incelenmesi ve yatırımın karlılığı yine önemli bir konudur. Yatırım danışmanlığı anlamında gayrimenkul değerleme temel prensipleri doğrultusunda yatırımcılara maliyetler, değer, arz-talep durumu gibi konularda bilgiler ve öngörüler sunulmaktadır. Ofis olarak Yatırımcının Risk / Getiri ve Ticari beklentilerine uygun proje odaklı gayrimenkul geliştirme , projelendirme, resmileştirme ve uygulama alanlarında paket hizmet verebiliyoruz.

Gayrimenkul yatırım fırsatları, yatırım trendleri ve son haberleri size bildirelim

Aşağıdaki alana mail adresinizi yazıp göndererek son gelişmeleri size anında iletebiliriz.